nike ハイカット ナイキ air エアジョ`ダン2012 ナイキ minnetonka ブ`ツ MINNETONKA┘潺優肇鵐 ミネトンカ ブ`ツ ミネトンカ 僖 moncler モンクレ`ル 巷塀 モンクレ`ル パリ モンクレ`ルセ`タ` モンクレ`ル 2013 拍喬 モンクレ`ル マヤ モンクレ`ルセ`タ` モンクレ`ル ダウン メンズ モンクレ`ル ダウン モンクレ`ルアウトレット糾n モンクレ`ルダウンベスト モンクレ`ルMONCLER

Quang Minh
Feedback
  • Chế tạo v┐ lắp đặt kết cấu th└p Dự │n mở rộng mở rộng sản xuất giai đoan 2 - C?ng ty CP gang th└p Th│i Nguy┷n
  • Gia c?ng lắp đặt kết cấu th└p m│i sảnh - Bộ C?ng An
  • Lắp đặt thiết bị c?ng nghệ - Nh┐ m│ xi măng Thanh Ba, Ph┣ Thọ
  • Dự │n tổ hợp văn ph┛ng v┐ nh┐ ở cao cấp 75 Tam Trinh, Ho┐ng Mai, H┐ Nội

Giới thiệu c?ng ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tổng hợp Quang Minh được thành lập năm 2004 theo giấy phép kinh doanh số 0103004547 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 09 tháng 06 năm 2004.
Công  ty chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vự gia công chế tạo và lắp đặp kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn, bồn, bể, thiết bị công nghệ, xây dựng công trình xây dựng và công nghiệp. Đầu tư, kinh doanh bất động sản dưới dạng văn phòng cho thuê, chung cư cao cấp và các hình thức khác.

Xem thêm

Dự án tiêu biểu